Název družstva: Ouřadové

Kategorie družstva: Absolventi oboru GK [3]

Jméno a příjmení kapitána: Jiří Kratochvíl

Kontakt na kapitána: jiri.kratochvil@cuzk.cz, tlf. +420 724 522 832

Datum přihlášení: 01.03.2007 13:35

Datum zaplacení startovného: 08.03.2007 13:14

Popis družstva: Pracovníci resortu ČÚZK

Popis družstva: