Název družstva: Geoinformatici

Kategorie družstva: Studenti oboru GK [1]

Jméno a příjmení kapitána: Jirka Krejčí

Kontakt na kapitána: krejcji3@fsv.cvut.cz, tlf. +420 723 943 286

Datum přihlášení: 14.03.2007 19:50

Datum zaplacení startovného: 20.03.2007 08:39

Popis družstva: studenti 1. ročníku Geoinformatiky (program GK na FSv ČVUT)

Popis družstva: